Integritetspolicy

Bil & Maskin i Alvesta AB

Vår webbplatsadress är: https://bilom.se

Telefon:

0472-47525

Öppettider:

7.00-16.30

Adress:

Fabriksgatan 16

342 32 ALVESTA

Organisationsnummer:

556681-2144

E-post:

info@bilom.se

Behandling av personuppgifter

Nedan följer information om hur vårt företag behandlar dina personuppgifter. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsansvariga kommer vi nedan redogöra för hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi står behjälpliga med frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter och våra kontaktuppgifter finner du längst ner.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du kontaktar oss för en offert eller beställer en tjänst av oss samlar vi dina personuppgifter. Personuppgifterna kan exempelvis bestå av namn, personnummer, registreringsnummer, chassinummer, eller s.k. VIN-nummer.chassinummer/VIN-nummer och data som din bil lämnat, kortbetalningsinformation, adress, e-postadress, postadress, foton, bild- och ljudupptagningar som går att härleda till dig som fysisk person och som faller under begreppet personuppgift. Uppgifterna som vi behandlar kommer antingen från dig som kund eller från tredje part. Vi samlar alltså in dina personuppgifter genom samtycke, laglig grund eller avtal.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla avtalet med dig, så länge som lagen eller förordning ger oss möjlighet till eller i enlighet med diverse myndighetsbeslut.

Exempel på hur länge personuppgifter sparas är:

  • Arbetsorder/faktura sparas i sju år enligt Skatteverket.
  • Kunduppgifter i kundregister sparas upptill två år efter avslutad kundrelation, under förutsättning att du meddelat oss att du inte längre önskar finnas kvar i vårt register.
  • Serviceprotokoll eller annan information om fordonet som omfattar personuppgifter sparas så länge uppgifterna behövs för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

När du ingår avtal med oss som fordonsägare eller som representant för fordonsägaren och beställer en tjänst eller produkt av oss behandlar vi dina personuppgifter inklusive din betalningsinformation. Vi gör detta i syfte att uppfylla vårt kundförhållande med dig och för att uppfylla det avtal du ingått med oss. Avtalet kan bestå av kringtjänster i syfte att påminna dig om våra produkter och tjänster eller information som ditt fordon efterlämnat. 

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss men kan även delges tredje part i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part utan att ett så kallat biträdesavtal har upprättats mellan båda parter, där vi gemensamt tar på oss ansvaret att följa och tillämpa dataskyddsförordningen. Exempel på tredje part kan vara företagets huvudman eller verkstadskoncept, importör/tillverkare, myndigheter, försäkrings- och finansbolag. Som huvudregel behandlas samtliga av dina personuppgifter inom EES-området men i händelse av att en behandling av uppgifter sker utanför EES-området görs detta dock alltid i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen. Du har enligt dataskyddsförordningen ett flertal rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Som kund hos oss har du enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter då dina personuppgifter behandlas hos oss. Du har som person rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Om en incident i form av ett dataintrång eller liknande skett som innebär en risk för identitetsstöld och bedrägeri, har du även rätt att omgående få information kring detta. Om vi registrerat felaktiga uppgifter om dig har du även rätt att få dessa korrigerade och i vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter på vår hemsida

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.